- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗПИТИ

Заповед на МОН за организиране и провеждане на НВО IV, VII, X клас


ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа
Материали за подготовка на учениците са налични на следния адрес:
https://www.mon.bg/bg/100148
VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 1
6 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.
Материали за подготовка на учениците са налични на следния адрес:
https://www.mon.bg/bg/100149Х клас

       Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
       Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

  • Писмена част:

- за ниво В 1 и В 1.1, начало 11,00 часа
- за ниво А2, начало 11,30 часа
- за ниво А1, начало 12,00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.


Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) 19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14,30 часа

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню