- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК ТРАЯНА КАЙРАКОВА

Работно време:
понеделник-петък: 08:30 - 14:30


   Педагогическият съветник е човек, с когото можеш да говориш и споделяш:
          ● Когато имаш проблем;
          ● Когато търсиш съвет;
          ● Когато си объркан;
          ● Когато някой те тормози;
          ● Когато изпитваш гняв и си тревожен;
          ● Когато се страхуваш;
          ● Когато имаш въпроси.

   Педагогическият съветник може да ти помогне:
          ● Да осъзнаеш способностите си;
          ● Да развиеш силните си страни;
          ● Да се адаптираш към училищната среда, ако това е проблем за теб;
          ● Да се справиш с проблемите в общуването;
          ● Ако имаш проблеми в училище или вкъщи.

    Педагогическият съветник в училище консултира учениците индивидуално и групово. Също така оказва подкрепа на родители, учители, класни ръководители. Участва в организацията на мероприятия, организирани от ръководството на училището, външни институции, съвместни дейности и проекти с НПО, фондации и други, одобрени от МОН.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню