- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

     Допълнителни занимания по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/2020 г.:


     Група за допълнително обучение по Български език и литература във втори клас с ръководител Живка Кисьовска     
     Група за допълнително обучение по Български език и литература в пети клас с ръководител Динко Славов

     Група за допълнително обучение по Български език и литература в шести клас с ръководител Таня Стоянова
     Група за допълнително обучение по Български език и литература в седми клас с ръководител Ваня Георгиема
     Група за допълнително обучение по Български език и литература в десети клас с ръководител Милена Евтимова
     Група за допълнително обучение по Математика във втори клас с ръководител Петя Вълева
     Група за допълнително обучение по Математика в четвърти клас с ръководител Цветелина Апостолова

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню