- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

  ПРИЕМ В 1. И 5. КЛАС
  Прием 2020/2021 учебна година


  
  Прием 1. клас
  Правила за прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Стара Загора 2020/2021 учебна година


  Комисия за приемане на документи, класиране и записване на ученици в 1 клас
  Критерии за приемане на ученици в първи клас
  ГРАФИК за дейностите за прием на ученици в 1-ви клас през учебната 2020/2021 г.
  Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи


  
  Прием 5. клас


  ПРИЕМ В 8. КЛАС
  Утвърден държавен план-прием в 8. клас


 Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Хардуерни и софтуерни науки", 26 ученика
  График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образовани
е


  Онлайн кандидатстване след VII клас
  БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  ЗА СКИЦИРАНЕ НА  ЖЕЛАНИЯТА /ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ/
  Работно време на комисията за записване на ученици
        За първи етап – от 1
3.07.2020 до 16.07.2020 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
        За втори етап - от
20.07.2020 г. до 22.07.2020 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;
        За трети етап  - от 24.07.2020 г. до
27.07.2020 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  
  Място за приемане на документите – СУ "Железник" 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню