- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Клубове по НП "Занимания по интереси" за учебната 2022/2023 г.:


    1. Клуб   „Дигитални   мишлета"   –   ръководител   Петя   Вълева - старши учител в начален етап на основното образование
 
    2. Клуб   „Геометричко"   –   ръководител   Мария   Нанева  -
старши учител в начален етап на основното образование

    3. Клуб   „Ученическо   самоуправление"   –   ръководител   Траяна   Кайракова - педагогически съветник

    4. Клуб   „Забавна   математика"   –   ръководител   Мариана   Колева -
старши учител в начален етап на основното образование

    5. Клуб   „Арт   ателие"   –   ръководител   Севдалина   Гълъбова  -
старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

   
6. Клуб   „Млади пътешественици"   –   ръководител Ваня Георгиева - старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап

  7. Клуб   „Математическо приключение с Мечо и Медунка"   –   ръководител Цветелина Апостолова  - старши учител в начален етап на основното  образование

   8. Клуб „Математиката
лесна и интересна“ ръководител Диана   Желязкова -  старши учител в начален етап на основното образование

  9. Клуб   „Родна реч"   –   ръководител   Таня Динева - старши учител в начален етап на основното образование

  
10. Клуб   „С   математиката   да   играем"   –   ръководител   Марияна   Велева - старши учител в начален етап на основното образование

 
 11.  Клуб   „Малки   математици"   –   ръководител   Верена   Кабранова - старши учител в начален етап на основното образование

  12. Клуб   „Умници"   –   ръководител Ваня Недялкова - старши учител в начален етап на основното образование   

   13. Клуб   „Интеркултурен   диалог"   –   ръководител   Милена   Евтимова - старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

   14. Клуб   „Математика   за   всеки"   –   ръководител   Танка   Желева -
старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
       

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню